Projekt „Financial Signs“ vám chce pomôcť! Pracujeme na troch pracovných balíkoch, ktoré majú pomôcť mladým nepočujúcim ľuďom naučiť sa lepšie finančné zručnosti.

Klikateľná mapa

Aké informácie, školenia a služby sú už k dispozícii pre nepočujúcich (v posunkovom jazyku)? Vyvíjame digitálnu mapu, ktorá zobrazuje príklady dobrej praxe v Rakúsku, Maďarsku, Taliansku a na Slovensku. Všetky informácie sú v posunkovom jazyku s (ľahko čitateľnými) textami v zjednodušenom jazyku.

Súbor videonástrojov

Vytvárame animované videá v posunkovom jazyku, ktoré vysvetľujú 10 rôznych finančných zručností. Patria medzi ne: Ako si vytvorím rozpočet? Čo môžem urobiť so svojimi úsporami? Videá sú titulkované textami v zjednodušenom jazyku. Bude k dispozícii aj zoznam slovnej zásoby ÖGS zložitých finančných výrazov s obrázkami a vysvetleniami v zjednodušenom jazyku.

Školenie v rámci zmiešaného vzdelávania

Vyvíjame tiež kurz zmiešaného vzdelávania založený na silných stránkach a potrebách nepočujúcich mladých ľudí a pracovníkov s mládežou. Plánujeme týždenný odborný seminár pre nepočujúcich pracovníkov s mládežou, ktorí potom budú pilotné školenie absolvovať so 40 nepočujúcimi mladými ľuďmi v krajine.

Séria videí o finančnej gramotnosti od ANEPS (Asociácia Nepočujúcich Slovenska)

Naučte sa o rôznych finančných témach prostredníctvom série videí v posunkovom jazyku.

ANEPS je skratka pre Slovenskú asociáciu nepočujúcich.
ANEPS pripravil štvordielnu sériu videí o finančnej gramotnosti.
Séria vzdeláva divákov o
zodpovednom a efektívnom riadení svojich financií.
Venuje sa týmto témam:

 • tvorba rozpočtu
 • sporenie
 • rozdiel medzi debetnými a kreditnými kartami
 • investovanie

Diváci videa sa naučia vedomosti a zručnosti o hospodárení s peniazmi.
Diváci môžu robiť lepšie finančné rozhodnutia.
Projekt finančne podporili
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre sluchovo postihnutých založené na webovom kvíze

Naučte sa o rôznych finančných témach prostredníctvom webových úloh a videí v posunkovom jazyku.

Ide o projekt Erasmus+.
Spolupracujú na ňom organizácie z Poľska, Slovenska a Českej republiky.
Projekt koordinuje organizácia Nadácia Viribus Uniti.
V rámci projektu je vytvorených 30 vzdelávacích súborov pre nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí.
Súpravy využívajú WebQuesty.
WebQuesty znamenajú:
Dostanete úlohu.
Úlohu riešite pomocou informácií z internetu.
Vzdelávacie sady pokrývajú mnoho tém:

 • riadenie osobných financií
 • rozpočtovanie
 • online transakcie
 • zvládanie stresu
 • rozhodovanie
 • práva spotrebiteľov
 • hľadanie zamestnania

K dispozícii sú interaktívne filmy v posunkovom jazyku.

Domáci rozpočet pre nepočujúcich

Webová stránka ponúka finančné informácie a podporu pre nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí.

Webová stránka je k dispozícii v zrozumiteľnom jazyku v češtine.
Texty sú doplnené ilustráciami.
Nachádza sa tu množstvo rôznych článkov a príručiek.
Na webovú stránku môžete pristupovať online alebo prostredníctvom smartfónu.
Jeden z tipov je napr:
Buďte opatrní pri pôžičkách.
Požičiavajte si len také peniaze, ktoré si môžete dovoliť splatiť.
Uistite sa, že rozumiete podmienkam pôžičky.

Maciuś Chomski - slávny nepočujúci influencer v oblasti investovania do kryptomien

Získajte odborné poradenstvo na rôzne témy o investovaní do kryptomien s videami s medzinárodným posunkovaním.

Kryptomena znamená:
Používate digitálne súbory ako peniaze.
Macius Chomski ponúka dostupné finančné poradenstvo o kryptomenách.
K dispozícii sú vzdelávacie videá o investovaní do kryptomien.
Vo videách sa môžete dozvedieť:
Ako môžem investovať do kryptomien?
Ako môžem riadiť investičné riziká?
Marcius má sto tisíc sledovateľov.

5peňazí pre nepočujúcich

Získajte odborné poradenstvo na rôzne témy týkajúce sa financií a bankovníctva s videami v slovenskom posunkovom jazyku.

K dispozícii sú vzdelávacie videá pre nepočujúcich.
Videá pomáhajú nepočujúcim osvojiť si finančné zručnosti.
Čo sa môžete vo videách naučiť?
Informácie, ktoré vám pomôžu spravovať vaše peniaze.

Prehľad 5peňazí:
Národná banka Slovenska má vzdelávacie aktivity.
Názov týchto aktivít je: 5peňazí.
O aké aktivity ide?

 • Vzdelávací obsah na webovej stránke.

Napríklad: články o financiách, rozhovory, kvízy, videá.

 • Finančné vzdelávanie pre základné a stredné školy.
 • Vzdelávacie centrá 5peňazí po celom Slovensku.
 • Webinár na vysokej škole InfoSWAP.
 • Vzdelávacie príbehy pre deti a dospelých.
 • Aktivity pre rodičov s deťmi.
 • Spolupráca na ďalších vzdelávacích projektoch.
 • Informácie o finančných zručnostiach v slovenskom posunkovom jazyku.

Emil Banca

Konverzujte so zamestnancami banky v reálnom čase pomocou online tlmočníckych služieb.

Emil Banca je prvou bankou v Taliansku, ktorá ponúka:
službu videotlmočenia pre nepočujúcich.
Môžete ju využívať dvoma spôsobmi:

 1. na webovej stránke Emil Banca
 2. aplikácia a webová stránka Tellis

Kedy môžete službu využívať:
Pondelky, stredy a piatky:
Od 9.00 do 12.00 hod.
Utorky a štvrtky: od 9.00 do 12.00 hod:
Od 15.00 do 18.00 hod.
V budúcnosti banka plánuje dlhšie otváracie hodiny.
Termín stretnutia si môžete rezervovať vo svojej pobočke:
Ako? Kliknite na tlačidlo na webovej stránke banky.
Spustí sa videohovor s tlmočníkom.
Nepočujúci používatelia komunikujú s bankou v reálnom čase prostredníctvom tlmočníka.

Ak pôjdete do banky:
Túto službu môžete využiť aj vy.
Nepotrebujete si dohodnúť stretnutie.
Zamestnanec banky zavolá tlmočníka na svojom tablete.
Tlmočník tlmočí rozhovor.

#Signing_Banks

Získajte príručku s vysvetleniami o: bankové a finančné informácie.
Pozrite si 2 krátke príbehové videá s vysvetlením: typické situácie v každodennom bankovníctve v posunkovom jazyku.

Signing Banks je projekt programu Erasmus+.
Projekt je inovatívny.
Zameriava sa na človeka a technológiu.
Cieľom projektu je:
Podpora úplného finančného začlenenia pre:

 • ľudí so zdravotným postihnutím / nepočujúcich.

Projekt sa zaoberá:

 • tradičné bankové služby.
 • alternatívne bankové služby.
 • online platobnými službami.
 • finančné transakcie.
 • mobilné bankovníctvo.

Projekt Signing Bank trvá 25 mesiacov.
Projekt má 3 cieľové skupiny:

 • Finančný a bankový svet
 • Nepočujúci ľudia
 • Odborníci na vzdelávanie dospelých pracujúci s nepočujúcimi.

Na webovej stránke Signing Banks nájdete:

 • Výskum o:

Aké prístupné služby ponúkajú finančné inštitúcie.
Aké skúsenosti má komunita nepočujúcich.

 • Inteligentnú mapu:

Existujú osvedčené postupy pre finančné začlenenie nepočujúcich.

 • Príručka pre banky:

S informáciami o:
Ako môžu banky uspokojiť potreby nepočujúcich klientov?

 • Príručka pre nepočujúcich klientov.

Hlasový stôl pre nepočujúcich

Získajte poradenstvo od nepočujúcich zamestnancov priamo na mieste alebo prostredníctvom videa.

Národný inštitút sociálneho zabezpečenia v Taliansku
uľahčuje prístup k svojim službám pre nepočujúcich.
V roku 2014 spustili službu „Hlas pre Nepočujúcich pri stole“.
Služba je určená len pre nepočujúcich používateľov
a spravujú ju nepočujúci zamestnanci.
Nepočujúci zamestnanci sú vyškolení a poučení.
S nepočujúcimi klientmi komunikujú v talianskom posunkovom jazyku.
Služba je dostupná na vybraných miestach.
Nepočujúci používatelia dostávajú informácie o službe.
Nepočujúci používatelia môžu požiadať o stretnutie prostredníctvom e-mailu
Hlasové asistenčné pracovisko pre nepočujúcich je už aktívne
v 52 pobočkách banky v rôznych regiónoch:.
Nové pobočky sa stále pridávajú.

Príručky v zrozumiteľnom jazyku: finančné vzdelávanie pre nepočujúcich

Získajte informácie o službách banky v prístupnom písanom jazyku

Talianska banka má príručky v zrozumiteľnom jazyku.
Tie pomáhajú nepočujúcim ľuďom
pri niektorých náročných finančných rozhodnutiach.
Napríklad:

 • otvorenie bežného účtu,
 • správa elektronických platieb
 • získanie úveru na bývanie alebo malej pôžičky

Príručky sú preložené do videí.
Jedna verzia videa je v talianskom posunkovom jazyku s titulkami.
Videá sa týkajú:

 • Pôvod peňazí
 • Príchod eura
 • Alternatívy platieb v hotovosti
 • Charakteristika niektorých bankových produktov.
 • Napríklad: bežné účty.

Existujú kurzy zamerané na zručnosti a orientáciu
Každý rok môžu nepočujúce dievčatá a chlapci absolvovať stáž v banke.

BNL Paribas: Služby pre nepočujúcich

Získajte odborné poradenstvo o rôznych témach a problémoch s kompetentnými nepočujúcimi poradcami.

V roku 2019 organizovala spoločnosť BNL týždeň rozmanitosti.
BNL je skratka pre Národnú banku práce v Taliansku.
Zistili to zamestnanci BNL:
Nepočujúci sú potenciálni budúci zákazníci.
Nedokážu samostatne čítať typické finančné zmluvy.
Prečo?
Nepočujúci sú zvyknutí na štruktúru posunkového jazyka.
Štruktúra písanej taliančiny je iná.
V roku 2019 spoločnosť BNL prijala prvých 4 nepočujúcich zamestnancov.
Nepočujúci zamestnanci poskytujú rady v posunkovom jazyku.
Spoločnosť BNL zorganizovala workshopy pre nepočujúcich klientov a kolegov.
BNL vyvinula model služieb
s komunikáciou v talianskom posunkovom jazyku.
BNL poskytuje svojim nepočujúcim zamestnancom špeciálne pomôcky.
Pomocou týchto zariadení môžu komunikovať s ľuďmi.
ktorí nerozumejú talianskemu posunkovému jazyku?
Zariadenia prekladajú reč do písaného jazyka.
a písaný jazyk na hovorené slová.
Cieľom je:
Komunikácia je prístupový bod, nie bariéra.

OTP Bank - Národná sporiteľňa a Komerčná banka Plc.

Odborné poradenstvo v rôznych oblastiach a otázkach s videom KONTAKT s tlmočníkom do posunkového jazyka.

Pre nepočujúcich klientov spolupracuje OTP Banka s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je video služba s tlmočením do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
prístupné finančné poradenstvo a bankovníctvo
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
nie je to žiadny problém.
Banka chce poskytovať dostupné a bezbariérové služby
pre všetkých ľudí so sluchovým postihnutím.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne.
Napríklad:
Nie je priestor na nedorozumenia
keď niekto žiada o úver alebo bankovú pôžičku.
Službu možno využiť pri akejkoľvek bankovej transakcii:

 • Žiadosť o úver
 • otvorenie účtu
 • platba šekom
 • informácie o sporiacom účte
 • finančné dlhopisy, investície

a mnoho ďalšieho.

Levente Lőrincz - finančný poradca

Odborné poradenstvo a prezentácie na rôzne témy a problémy poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk.

Levente Lőrincz pracuje ako finančný poradca v spoločnosti Generali Maďarsko.
Je osobným poradcom.
Dokáže pomôcť nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom v ich materinskom jazyku.
Angažuje sa v komunite nepočujúcich.
Jeho rodičia sú nepočujúci.
Je počujúci CODA.
Vysvetľuje:
na čo si dať pozor pri výbere poistenia pre

 • domov
 • auta,
 • povinné poistenie
 • ročné, mesačné alebo štvrťročné členenie,

Navrhuje:
Na čo si dať pozor pri výbere úveru
Napríklad pre:

 • na energeticky úsporný dom
 • na novostavbu alebo nehnuteľnosť z druhej ruky.

Poskytuje rady týkajúce sa úspor, ktoré vám pomôžu
smerovať k uvedomelejšiemu a finančne stabilnejšiemu životu.

Jelalapítvány - Sign Foundation

Finančné poradenstvo pre študentov zahŕňa plánovanie finančných výdavkov a tipy pre začiatok života.

V maďarských školách sa nevyučuje posunkový jazyk.
Preto nepočujúci dosahujú len nízku úroveň vzdelania.
Napríklad v matematike a finančných zručnostiach.
Čelia nebezpečenstvám:

 • Nechajú sa podviesť.

To znamená, že ich podvedú.

 • Zadlženie sa prostredníctvom osobných pôžičiek.
 • Nebezpečné alebo rizikové investície

Jelalapítvány poskytuje videá v maďarskom posunkovom jazyku.
Videá pomáhajú budovať finančné povedomie a znalosti.
Videá sa zaoberajú týmito témami:

 • finančné problémy
 • poistenie auta
 • používanie kreditných kariet
 • finančné poradenstvo pre študentov

Štátne okienko

Prístupná štátna správa prostredníctvom videotlmočenia KONTAKT.

Pre nepočujúcich občanov spolupracuje štátne okienko s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je služba videotlmočenia do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
štátnej správe
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
Nie je to žiadny problém.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne
Službu možno použiť na akúkoľvek administratívu:

 • zmena adresy
 • žiadosť o vydanie pasu
 • žiadosť o vydanie preukazu totožnosti
 • registrácia nehnuteľnosti na bývanie
 • registrácia vozidla
  a mnoho ďalšieho.

ERSTE Bank

Odborné poradenstvo v rôznych oblastiach a otázkach s videom KONTAKT s tlmočníkom do posunkového jazyka.

Pre nepočujúcich klientov ERSTE Bank spolupracuje s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je video služba s tlmočením do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
prístupné finančné poradenstvo a bankovníctvo
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
Nie je to žiadny problém.
Banka chce poskytovať dostupné a bezbariérové služby
pre všetkých ľudí so sluchovým postihnutím.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne.
Napríklad:
Nie je priestor na nedorozumenia
keď niekto žiada o úver alebo bankovú pôžičku.
Službu možno využiť pri akejkoľvek bankovej transakcii:

 • žiadosť o úver
 • otvorenie účtu
 • platba šekom
 • informácie o sporiacom účte
 • finančné dlhopisy, investície
  a mnoho ďalšieho.

WITAF

Získajte odborné poradenstvo o rôznych finančných témach a problémoch s poradcami kompetentnými v posunkovom jazyku.

Názov viedenského združenia nepočujúcich je WITAF.
WITAF poskytuje poradenstvo na rôzne témy pre nepočujúcich.
Ak máte otázky týkajúce sa tém, ako napr:

 • Dlhové poradenstvo
 • Daň z príjmu
 • Poradenstvo a podpora pri vybavovaní úradných dokladov

a návštevy štátnych úradov
a mnoho ďalších.
WITAF je pre vás to pravé miesto.
Schôdzky si môžete dohodnúť vopred.
Môžete sa zúčastniť aj na otvorenom poradenstve
v stredu od 14.00 do 19.00 hod. bez objednania.

Rakúska národná banka

Získajte bezbariérový prístup k informáciám o Rakúskej národnej banky, eura a ďalších tém.

Bezbariérové videá sú určené pre ľudí
ktorí používajú rakúsky posunkový jazyk ako svoj prvý jazyk.
Rôzne témy sú zhrnuté a vysvetlené v
11 videách v rakúskom posunkovom jazyku.
Videá sa zaoberajú témami, ako sú:

 • Rakúska národná banka,
 • Euro,
 • Menová politika,
  a mnoho ďalších.

Sign Media Enterprise

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o účtovníctve a podnikateľských financiách v posunkovom jazyku.

Na webovej stránke spoločnosti Sign Media Enterprise nájdete:
videá v posunkových jazykoch
pre ľudí, ktorí chcú založiť firmu.


Nachádza sa tu sekcia o financiách.
Finančné výrazy týkajúce sa účtovníctva a financií podniku
sú vysvetlené vo videách v posunkovom jazyku.
Videá sú k dispozícii v:

 • Rakúskom posunkovom jazyku
 • Talianskom posunkovom jazyku
 • Britskom posunkový jazyk
 • Medzinárodnom posunkovaním.

Bankové konzultácie v rakúskom posunkovom jazyku

Konzultácie v banke vo vašom rodnom jazyku, v rakúskom posunkovom jazyku (ÖGS).

Dve banky v Rakúsku ponúkajú konzultačné služby s tlmočníkmi posunkového jazyka:

 

Bank Austria ponúka službu SmartBanking v rakúskom posunkovom jazyku.
Tá umožňuje nepočujúcim ľuďom prístup k Bank
Austria prostredníctvom videohovoru.
Tlmočníci preložia obsah konzultácie
do rakúskeho posunkového jazyka.
SmartBanking v posunkovom jazyku umožňuje
vykonávať bankové operácie prostredníctvom videohovoru.
Môžete sa spojiť so svojím poradcom
pomocou svojho tabletu, smartfónu alebo notebooku.
Táto služba je k dispozícii:
Od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 15:00 hod.

 

Erste Bank ponúka konzultačné služby v rakúskom posunkovom jazyku.
Môžete požiadať o prístupný termín konzultácie
prostredníctvom webovej stránky Erste Bank.
Banka vám poskytne
tlmočníka rakúskeho posunkového jazyka.
K dispozícii sú dve možnosti:

 • Môžete si dohodnúť osobné stretnutie
  v pobočke Erste Bank vo Viedni v 1. obvode.
 • Do časti „“ďalšie poznámky““ môžete napísať
  že si želáte stretnutie prostredníctvom videohovoru.

Ministerstvo financií

S videami z ministerstva financií, získate vedomosti o dôležitých finančných témach.

Tieto vedomosti môžete využívať počas celého života.
K dispozícii sú videá v rakúskom posunkovom jazyku
na webovej stránke ministerstva financií.
Tieto videá vám poskytnú
pochopenie práce ministerstva financií.
K dispozícii je niekoľko videí, ktoré sa týkajú troch hlavných tém:

 • Úlohy ministerstva financií
 • Digitalizácia
 • Telekomunikácie a pošta

Ak ste sa niekedy zaujímali o:

 • čo robí ministerstvo financií
 • prečo máme dane
 • čo je digitálny úrad

odpovede nájdete na webovej stránke ministerstva financií.

Skip to content