Ochrana dát

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov podľa všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) 2018 je pre nás obzvlášť dôležitá. Vaše údaje spracovávame výlučne v súlade s právnymi predpismi (GDPR / rakúsky telekomunikačný zákon (Telekommunikationsgesetz) 2003). V týchto zásadách ochrany osobných údajov by sme vám radi poskytli informácie týkajúce sa najdôležitejších aspektov spracovania údajov na našej webovej stránke.

Táto webová stránka je spravovaná spoločnosťou equalizent – Training and Consulting Ltd. Vstupom a použitím našich webových stránok akýmkoľvek spôsobom súhlasíte s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s našimi pravidlami, prosíme vás, aby ste nenavštevovali naše webové stránky a ani ich nepoužívali iným spôsobom.

Údaje a vaše práva

Kedykoľvek máte právo požadovať a prijímať informácie o uložených údajoch o vás, ich pôvode a akomkoľvek príjemcovi údajov, ako aj o účele uchovávania údajov.

Kontakt: privacy@equalizent.wien

Spracovanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré prenášate elektronicky na túto webovú stránku, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa, poštová adresa alebo iné osobné informácie, budeme používať iba na určený účel, uchovávame na bezpečnom mieste a nezverejníme ich tretím stranám. Vaše údaje sa budú uchovávať šesť mesiacov, aby sme mohli vašu žiadosť spracovať ,v prípade ďalších otázok.

Poskytovateľ automaticky zhromažďuje a ukladá informácie na webovom serveri, ako je použitý prehliadač, operačný systém, referenčná stránka, IP adresa, čas prístupu, atď. Tieto údaje nemôžu byť pridelené konkrétnym osobám bez kontroly iných zdrojov údajov a my neanalyzujeme tieto údaje s výnimkou prípadov nezákonného použitia našej webovej stránky.

Cookies

Naša webová stránka používa cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom prístroji pomocou prehliadača, ktorý používate. Samotný súbor cookie nemôže poškodiť vaše zariadenie.

Používame cookies, aby sa náš web stal užívateľsky príjemnejším. Niektoré súbory cookie zostanú uložené v zariadení, kým ich neodstránite. Umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Prehliadač môžete upraviť tak, aby vás upozornil na nastavenia súborov cookie, aby ste ich v jednotlivých prípadoch mohli povoliť manuálne.

Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť našej webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Facebooku

Naše webové stránky používajú integrované doplnky zo sociálnej siete Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Doplnky Facebook môžete rozpoznať podľa loga Facebook alebo pomocou tlačidla „Páči sa mi“ na Facebooku. Prehľad doplnkov Facebook nájdete tu: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite našu webovú stránku, doplnok vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Facebook dostane informácie o tom, že ste navštívili našu webovú stránku s vašou IP adresou. Ak po prihlásení do svojho účtu Facebook kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ na Facebooku, môžete obsah našej webovej stránky prepojiť so svojím profilom Facebook. To umožňuje Facebooku spojiť návštevu našich webových stránok s vaším používateľským účtom. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nemáme žiadne vedomosti o prenose údajov ani o ich použití spoločnosťou Facebook.

Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na stránke https://www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook spájal návštevy našej webovej stránky s vaším používateľským účtom Facebook, odhláste sa zo svojho účtu.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní Instagramu

Naša webová stránka obsahuje integrované funkcie Instagramu. Tieto funkcie ponúka spoločnosť Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Ak ste prihlásení do svojho účtu Instagram, môžete prepojiť obsah našej webovej stránky s profilom Instagramu kliknutím na tlačidlo Instagram. Toto umožňuje spoločnosti Instagram priradiť návštevu našej webovej stránky k vášmu používateľskému účtu Instagram. Upozorňujeme, že ako poskytovateľ webových stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov ani o ich použití zo strany Instagramu.

Viac informácií nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Instagram na adrese: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

Zásady ochrany osobných údajov pri používaní služby YouTube

Naša webová stránka obsahuje integrované funkcie YouTube. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Vložené videá ukladajú súbory cookie do počítačov používateľov pri prístupe na našu webovú stránku. Ak ste v nastaveniach prehľadávača zakázali súbory cookie týkajúce sa reklamy Google, nebudú sa pri prezeraní videí YouTube ukladať. YouTube však tiež ukladá informácie o osobnom použití v iných súboroch cookie. Ak chcete zablokovať tieto súbory cookie, musíte upraviť nastavenia prehliadača.

Vaše práva

Máte právo na tieto základné práva: prístup k informáciám, oprava, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, odstúpenie a odvolanie. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákony o ochrane údajov alebo inak boli vaše práva na ochranu údajov akýmkoľvek spôsobom porušené, môžete sa obrátiť na dozorný orgán. V Rakúsku je to orgán na ochranu údajov (Datenschutzbehörde).

Arbitráž

Spotrebitelia môžu podávať sťažnosti na platforme online riešenia sporov EÚ: https://ec.europa.eu/odr.

Sťažnosť môžete podať aj priamo u nás na tejto e-mailovej adrese: datenschutz@equalizent.wien

Viedeň, 01/2018

Séria videí o finančnej gramotnosti od ANEPS (Asociácia Nepočujúcich Slovenska)

Naučte sa o rôznych finančných témach prostredníctvom série videí v posunkovom jazyku.

ANEPS je skratka pre Slovenskú asociáciu nepočujúcich.
ANEPS pripravil štvordielnu sériu videí o finančnej gramotnosti.
Séria vzdeláva divákov o
zodpovednom a efektívnom riadení svojich financií.
Venuje sa týmto témam:

 • tvorba rozpočtu
 • sporenie
 • rozdiel medzi debetnými a kreditnými kartami
 • investovanie

Diváci videa sa naučia vedomosti a zručnosti o hospodárení s peniazmi.
Diváci môžu robiť lepšie finančné rozhodnutia.
Projekt finančne podporili
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

Inovatívne vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti pre sluchovo postihnutých založené na webovom kvíze

Naučte sa o rôznych finančných témach prostredníctvom webových úloh a videí v posunkovom jazyku.

Ide o projekt Erasmus+.
Spolupracujú na ňom organizácie z Poľska, Slovenska a Českej republiky.
Projekt koordinuje organizácia Nadácia Viribus Uniti.
V rámci projektu je vytvorených 30 vzdelávacích súborov pre nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí.
Súpravy využívajú WebQuesty.
WebQuesty znamenajú:
Dostanete úlohu.
Úlohu riešite pomocou informácií z internetu.
Vzdelávacie sady pokrývajú mnoho tém:

 • riadenie osobných financií
 • rozpočtovanie
 • online transakcie
 • zvládanie stresu
 • rozhodovanie
 • práva spotrebiteľov
 • hľadanie zamestnania

K dispozícii sú interaktívne filmy v posunkovom jazyku.

Domáci rozpočet pre nepočujúcich

Webová stránka ponúka finančné informácie a podporu pre nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí.

Webová stránka je k dispozícii v zrozumiteľnom jazyku v češtine.
Texty sú doplnené ilustráciami.
Nachádza sa tu množstvo rôznych článkov a príručiek.
Na webovú stránku môžete pristupovať online alebo prostredníctvom smartfónu.
Jeden z tipov je napr:
Buďte opatrní pri pôžičkách.
Požičiavajte si len také peniaze, ktoré si môžete dovoliť splatiť.
Uistite sa, že rozumiete podmienkam pôžičky.

Maciuś Chomski - slávny nepočujúci influencer v oblasti investovania do kryptomien

Získajte odborné poradenstvo na rôzne témy o investovaní do kryptomien s videami s medzinárodným posunkovaním.

Kryptomena znamená:
Používate digitálne súbory ako peniaze.
Macius Chomski ponúka dostupné finančné poradenstvo o kryptomenách.
K dispozícii sú vzdelávacie videá o investovaní do kryptomien.
Vo videách sa môžete dozvedieť:
Ako môžem investovať do kryptomien?
Ako môžem riadiť investičné riziká?
Marcius má sto tisíc sledovateľov.

5peňazí pre nepočujúcich

Získajte odborné poradenstvo na rôzne témy týkajúce sa financií a bankovníctva s videami v slovenskom posunkovom jazyku.

K dispozícii sú vzdelávacie videá pre nepočujúcich.
Videá pomáhajú nepočujúcim osvojiť si finančné zručnosti.
Čo sa môžete vo videách naučiť?
Informácie, ktoré vám pomôžu spravovať vaše peniaze.

Prehľad 5peňazí:
Národná banka Slovenska má vzdelávacie aktivity.
Názov týchto aktivít je: 5peňazí.
O aké aktivity ide?

 • Vzdelávací obsah na webovej stránke.

Napríklad: články o financiách, rozhovory, kvízy, videá.

 • Finančné vzdelávanie pre základné a stredné školy.
 • Vzdelávacie centrá 5peňazí po celom Slovensku.
 • Webinár na vysokej škole InfoSWAP.
 • Vzdelávacie príbehy pre deti a dospelých.
 • Aktivity pre rodičov s deťmi.
 • Spolupráca na ďalších vzdelávacích projektoch.
 • Informácie o finančných zručnostiach v slovenskom posunkovom jazyku.

Emil Banca

Konverzujte so zamestnancami banky v reálnom čase pomocou online tlmočníckych služieb.

Emil Banca je prvou bankou v Taliansku, ktorá ponúka:
službu videotlmočenia pre nepočujúcich.
Môžete ju využívať dvoma spôsobmi:

 1. na webovej stránke Emil Banca
 2. aplikácia a webová stránka Tellis

Kedy môžete službu využívať:
Pondelky, stredy a piatky:
Od 9.00 do 12.00 hod.
Utorky a štvrtky: od 9.00 do 12.00 hod:
Od 15.00 do 18.00 hod.
V budúcnosti banka plánuje dlhšie otváracie hodiny.
Termín stretnutia si môžete rezervovať vo svojej pobočke:
Ako? Kliknite na tlačidlo na webovej stránke banky.
Spustí sa videohovor s tlmočníkom.
Nepočujúci používatelia komunikujú s bankou v reálnom čase prostredníctvom tlmočníka.

Ak pôjdete do banky:
Túto službu môžete využiť aj vy.
Nepotrebujete si dohodnúť stretnutie.
Zamestnanec banky zavolá tlmočníka na svojom tablete.
Tlmočník tlmočí rozhovor.

#Signing_Banks

Získajte príručku s vysvetleniami o: bankové a finančné informácie.
Pozrite si 2 krátke príbehové videá s vysvetlením: typické situácie v každodennom bankovníctve v posunkovom jazyku.

Signing Banks je projekt programu Erasmus+.
Projekt je inovatívny.
Zameriava sa na človeka a technológiu.
Cieľom projektu je:
Podpora úplného finančného začlenenia pre:

 • ľudí so zdravotným postihnutím / nepočujúcich.

Projekt sa zaoberá:

 • tradičné bankové služby.
 • alternatívne bankové služby.
 • online platobnými službami.
 • finančné transakcie.
 • mobilné bankovníctvo.

Projekt Signing Bank trvá 25 mesiacov.
Projekt má 3 cieľové skupiny:

 • Finančný a bankový svet
 • Nepočujúci ľudia
 • Odborníci na vzdelávanie dospelých pracujúci s nepočujúcimi.

Na webovej stránke Signing Banks nájdete:

 • Výskum o:

Aké prístupné služby ponúkajú finančné inštitúcie.
Aké skúsenosti má komunita nepočujúcich.

 • Inteligentnú mapu:

Existujú osvedčené postupy pre finančné začlenenie nepočujúcich.

 • Príručka pre banky:

S informáciami o:
Ako môžu banky uspokojiť potreby nepočujúcich klientov?

 • Príručka pre nepočujúcich klientov.

Hlasový stôl pre nepočujúcich

Získajte poradenstvo od nepočujúcich zamestnancov priamo na mieste alebo prostredníctvom videa.

Národný inštitút sociálneho zabezpečenia v Taliansku
uľahčuje prístup k svojim službám pre nepočujúcich.
V roku 2014 spustili službu „Hlas pre Nepočujúcich pri stole“.
Služba je určená len pre nepočujúcich používateľov
a spravujú ju nepočujúci zamestnanci.
Nepočujúci zamestnanci sú vyškolení a poučení.
S nepočujúcimi klientmi komunikujú v talianskom posunkovom jazyku.
Služba je dostupná na vybraných miestach.
Nepočujúci používatelia dostávajú informácie o službe.
Nepočujúci používatelia môžu požiadať o stretnutie prostredníctvom e-mailu
Hlasové asistenčné pracovisko pre nepočujúcich je už aktívne
v 52 pobočkách banky v rôznych regiónoch:.
Nové pobočky sa stále pridávajú.

Príručky v zrozumiteľnom jazyku: finančné vzdelávanie pre nepočujúcich

Získajte informácie o službách banky v prístupnom písanom jazyku

Talianska banka má príručky v zrozumiteľnom jazyku.
Tie pomáhajú nepočujúcim ľuďom
pri niektorých náročných finančných rozhodnutiach.
Napríklad:

 • otvorenie bežného účtu,
 • správa elektronických platieb
 • získanie úveru na bývanie alebo malej pôžičky

Príručky sú preložené do videí.
Jedna verzia videa je v talianskom posunkovom jazyku s titulkami.
Videá sa týkajú:

 • Pôvod peňazí
 • Príchod eura
 • Alternatívy platieb v hotovosti
 • Charakteristika niektorých bankových produktov.
 • Napríklad: bežné účty.

Existujú kurzy zamerané na zručnosti a orientáciu
Každý rok môžu nepočujúce dievčatá a chlapci absolvovať stáž v banke.

BNL Paribas: Služby pre nepočujúcich

Získajte odborné poradenstvo o rôznych témach a problémoch s kompetentnými nepočujúcimi poradcami.

V roku 2019 organizovala spoločnosť BNL týždeň rozmanitosti.
BNL je skratka pre Národnú banku práce v Taliansku.
Zistili to zamestnanci BNL:
Nepočujúci sú potenciálni budúci zákazníci.
Nedokážu samostatne čítať typické finančné zmluvy.
Prečo?
Nepočujúci sú zvyknutí na štruktúru posunkového jazyka.
Štruktúra písanej taliančiny je iná.
V roku 2019 spoločnosť BNL prijala prvých 4 nepočujúcich zamestnancov.
Nepočujúci zamestnanci poskytujú rady v posunkovom jazyku.
Spoločnosť BNL zorganizovala workshopy pre nepočujúcich klientov a kolegov.
BNL vyvinula model služieb
s komunikáciou v talianskom posunkovom jazyku.
BNL poskytuje svojim nepočujúcim zamestnancom špeciálne pomôcky.
Pomocou týchto zariadení môžu komunikovať s ľuďmi.
ktorí nerozumejú talianskemu posunkovému jazyku?
Zariadenia prekladajú reč do písaného jazyka.
a písaný jazyk na hovorené slová.
Cieľom je:
Komunikácia je prístupový bod, nie bariéra.

OTP Bank - Národná sporiteľňa a Komerčná banka Plc.

Odborné poradenstvo v rôznych oblastiach a otázkach s videom KONTAKT s tlmočníkom do posunkového jazyka.

Pre nepočujúcich klientov spolupracuje OTP Banka s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je video služba s tlmočením do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
prístupné finančné poradenstvo a bankovníctvo
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
nie je to žiadny problém.
Banka chce poskytovať dostupné a bezbariérové služby
pre všetkých ľudí so sluchovým postihnutím.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne.
Napríklad:
Nie je priestor na nedorozumenia
keď niekto žiada o úver alebo bankovú pôžičku.
Službu možno využiť pri akejkoľvek bankovej transakcii:

 • Žiadosť o úver
 • otvorenie účtu
 • platba šekom
 • informácie o sporiacom účte
 • finančné dlhopisy, investície

a mnoho ďalšieho.

Levente Lőrincz - finančný poradca

Odborné poradenstvo a prezentácie na rôzne témy a problémy poradcom, ktorý ovláda posunkový jazyk.

Levente Lőrincz pracuje ako finančný poradca v spoločnosti Generali Maďarsko.
Je osobným poradcom.
Dokáže pomôcť nepočujúcim a nedoslýchavým ľuďom v ich materinskom jazyku.
Angažuje sa v komunite nepočujúcich.
Jeho rodičia sú nepočujúci.
Je počujúci CODA.
Vysvetľuje:
na čo si dať pozor pri výbere poistenia pre

 • domov
 • auta,
 • povinné poistenie
 • ročné, mesačné alebo štvrťročné členenie,

Navrhuje:
Na čo si dať pozor pri výbere úveru
Napríklad pre:

 • na energeticky úsporný dom
 • na novostavbu alebo nehnuteľnosť z druhej ruky.

Poskytuje rady týkajúce sa úspor, ktoré vám pomôžu
smerovať k uvedomelejšiemu a finančne stabilnejšiemu životu.

Jelalapítvány - Sign Foundation

Finančné poradenstvo pre študentov zahŕňa plánovanie finančných výdavkov a tipy pre začiatok života.

V maďarských školách sa nevyučuje posunkový jazyk.
Preto nepočujúci dosahujú len nízku úroveň vzdelania.
Napríklad v matematike a finančných zručnostiach.
Čelia nebezpečenstvám:

 • Nechajú sa podviesť.

To znamená, že ich podvedú.

 • Zadlženie sa prostredníctvom osobných pôžičiek.
 • Nebezpečné alebo rizikové investície

Jelalapítvány poskytuje videá v maďarskom posunkovom jazyku.
Videá pomáhajú budovať finančné povedomie a znalosti.
Videá sa zaoberajú týmito témami:

 • finančné problémy
 • poistenie auta
 • používanie kreditných kariet
 • finančné poradenstvo pre študentov

Štátne okienko

Prístupná štátna správa prostredníctvom videotlmočenia KONTAKT.

Pre nepočujúcich občanov spolupracuje štátne okienko s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je služba videotlmočenia do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
štátnej správe
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
Nie je to žiadny problém.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne
Službu možno použiť na akúkoľvek administratívu:

 • zmena adresy
 • žiadosť o vydanie pasu
 • žiadosť o vydanie preukazu totožnosti
 • registrácia nehnuteľnosti na bývanie
 • registrácia vozidla
  a mnoho ďalšieho.

ERSTE Bank

Odborné poradenstvo v rôznych oblastiach a otázkach s videom KONTAKT s tlmočníkom do posunkového jazyka.

Pre nepočujúcich klientov ERSTE Bank spolupracuje s agentúrou KONTAKT.
KONTAKT je video služba s tlmočením do posunkového jazyka.
Jej súčasťou je aj písomná komunikácia.
Nepočujúci a nedoslýchaví majú k nej prístup:
prístupné finančné poradenstvo a bankovníctvo
prostredníctvom videotlmočenia programu KONTAKT.
K dispozícii je písomná komunikácia a komunikácia v posunkovom jazyku.
Ak je používateľ nedoslýchavý a nemôže sa posunkovať,
Nie je to žiadny problém.
Banka chce poskytovať dostupné a bezbariérové služby
pre všetkých ľudí so sluchovým postihnutím.
Bankovníctvo je dôverný obchod.
Je dôležité, aby všetky informácie
sa dotknutým osobám oznamujú zrozumiteľne.
Napríklad:
Nie je priestor na nedorozumenia
keď niekto žiada o úver alebo bankovú pôžičku.
Službu možno využiť pri akejkoľvek bankovej transakcii:

 • žiadosť o úver
 • otvorenie účtu
 • platba šekom
 • informácie o sporiacom účte
 • finančné dlhopisy, investície
  a mnoho ďalšieho.

WITAF

Získajte odborné poradenstvo o rôznych finančných témach a problémoch s poradcami kompetentnými v posunkovom jazyku.

Názov viedenského združenia nepočujúcich je WITAF.
WITAF poskytuje poradenstvo na rôzne témy pre nepočujúcich.
Ak máte otázky týkajúce sa tém, ako napr:

 • Dlhové poradenstvo
 • Daň z príjmu
 • Poradenstvo a podpora pri vybavovaní úradných dokladov

a návštevy štátnych úradov
a mnoho ďalších.
WITAF je pre vás to pravé miesto.
Schôdzky si môžete dohodnúť vopred.
Môžete sa zúčastniť aj na otvorenom poradenstve
v stredu od 14.00 do 19.00 hod. bez objednania.

Rakúska národná banka

Získajte bezbariérový prístup k informáciám o Rakúskej národnej banky, eura a ďalších tém.

Bezbariérové videá sú určené pre ľudí
ktorí používajú rakúsky posunkový jazyk ako svoj prvý jazyk.
Rôzne témy sú zhrnuté a vysvetlené v
11 videách v rakúskom posunkovom jazyku.
Videá sa zaoberajú témami, ako sú:

 • Rakúska národná banka,
 • Euro,
 • Menová politika,
  a mnoho ďalších.

Sign Media Enterprise

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o účtovníctve a podnikateľských financiách v posunkovom jazyku.

Na webovej stránke spoločnosti Sign Media Enterprise nájdete:
videá v posunkových jazykoch
pre ľudí, ktorí chcú založiť firmu.


Nachádza sa tu sekcia o financiách.
Finančné výrazy týkajúce sa účtovníctva a financií podniku
sú vysvetlené vo videách v posunkovom jazyku.
Videá sú k dispozícii v:

 • Rakúskom posunkovom jazyku
 • Talianskom posunkovom jazyku
 • Britskom posunkový jazyk
 • Medzinárodnom posunkovaním.

Bankové konzultácie v rakúskom posunkovom jazyku

Konzultácie v banke vo vašom rodnom jazyku, v rakúskom posunkovom jazyku (ÖGS).

Dve banky v Rakúsku ponúkajú konzultačné služby s tlmočníkmi posunkového jazyka:

 

Bank Austria ponúka službu SmartBanking v rakúskom posunkovom jazyku.
Tá umožňuje nepočujúcim ľuďom prístup k Bank
Austria prostredníctvom videohovoru.
Tlmočníci preložia obsah konzultácie
do rakúskeho posunkového jazyka.
SmartBanking v posunkovom jazyku umožňuje
vykonávať bankové operácie prostredníctvom videohovoru.
Môžete sa spojiť so svojím poradcom
pomocou svojho tabletu, smartfónu alebo notebooku.
Táto služba je k dispozícii:
Od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 15:00 hod.

 

Erste Bank ponúka konzultačné služby v rakúskom posunkovom jazyku.
Môžete požiadať o prístupný termín konzultácie
prostredníctvom webovej stránky Erste Bank.
Banka vám poskytne
tlmočníka rakúskeho posunkového jazyka.
K dispozícii sú dve možnosti:

 • Môžete si dohodnúť osobné stretnutie
  v pobočke Erste Bank vo Viedni v 1. obvode.
 • Do časti „“ďalšie poznámky““ môžete napísať
  že si želáte stretnutie prostredníctvom videohovoru.

Ministerstvo financií

S videami z ministerstva financií, získate vedomosti o dôležitých finančných témach.

Tieto vedomosti môžete využívať počas celého života.
K dispozícii sú videá v rakúskom posunkovom jazyku
na webovej stránke ministerstva financií.
Tieto videá vám poskytnú
pochopenie práce ministerstva financií.
K dispozícii je niekoľko videí, ktoré sa týkajú troch hlavných tém:

 • Úlohy ministerstva financií
 • Digitalizácia
 • Telekomunikácie a pošta

Ak ste sa niekedy zaujímali o:

 • čo robí ministerstvo financií
 • prečo máme dane
 • čo je digitálny úrad

odpovede nájdete na webovej stránke ministerstva financií.

Skip to content